مجموعه سازی

چالش تولید مجموعه ها و مکانیزم های صنعتی از دیرباز گریبان گیر صنعتگران بوده است. در مجموعه و مکانیزمی که ده ها و بعضا صدها قطعه در کنار هم قرار دارند و هر کدام وظیفه مشخصی را انجام می دهند، حساسیت کنترلی و ساخت به مراتب بالاتر از تولید قطعات به صورت تکی می باشد. چرا که در صورت بروز مشکل تنها در یکی از قطعات مجموعه، کل مجموعه دچار نقص خواهد شد. به تجربه ثابت گردیده در تولید یک مجموعه و مصنوعات صنعتی به دلیل تعدد قطعات مشکلات بسیاری در مونتاژ و … به وجود می آید که سبب افزایش هزینه های تولید می شود.

به دلیل دشواری در کنترل کیفیت قطعات تولیدی از سال ها پیش شرکت های صنعتی بزرگ در سطح جهان برای تولیدات و تامین قطعات خود به سمت مجموعه سازان رفته اند. این امر به دلیل آنکه یک مجموعه و مکانیزم به طور همزمان و یکجا تولید می شود سبب بالا رفتن کیفیت محصولات می شود. همچنین از هزینه های اضافی معیوبی قطعات و … که در صورت تولید تکی ایجاد می شود به شدت کاسته و همچنین مسئولیت تولید را نیز از شرکت های بزرگ به دوش مجموعه سازان گذاشته است. لذا مجموعه پادنا لیزر افتخار دارد با ساخت مجموعه های فلزی (از طراحی تا اجرا) برای شرکت های صنعتی، نقشی موثر را در افزایش کیفیت و بهره وری آنها ایفا می کند.

مراحل تولید

مراحل تولید